عسل در روایات و احادیث

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

بر شما باد دو درمان  ؛ عسل و قرآن .

بحار الانوار جلد ۶۶ صفحه ۲۹۰ حدیث ۲

 

امام رضا علیه السلام فرمودند :

هر که می خواهد در همه ی زمستان از سرماخوردگی دور بماند ، هر روز ، سه لقمه شهد (عسل) بخورد.

طب الامام الرضا علیه السلام ، صفحه ۳۷

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

نزد من ، برای زن تازه زا ، درمانی همانند خرما و برای بیمار ، درمانی همانند عسل وجود ندارد.

کنز العمال جلد ۱۰ صفحه ۴۴ حدیث ۲۸۲۷۹

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

خداوند برکت را در عسل قرار داده است . درمان دردها ، در آن است و هفتاد پیامبر دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند .

مکارم الاخلاق جلد ۱ صفحه ۳۵۹ حدیث ۱۱۷۳

 

امام علی علیه السلام فرمودند :

بیمار ، به چیزی همانند خوردن عسل ، درمان نجسته است.

الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۲ حدیث ۵ / بحار الانوار جلد ۶۶ صفحه ۲۹۲ حدیث ۸

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

عسل چه خوب نوشیدنی ای است !  قلب را مراقبت می کند و سردی سینه را از میان می برد.

مکارم الاخلاق جلد ۱ صفحه ۳۵۸ حدیث۱۱۶۸

 

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

عسل درمان هر درد است ، اگر که آن را از شهدش استخراج کنی .

بحار الانوار جلد ۶۶ صفحه ۲۹۲ حدیث ۷

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

اگر در چیزی درمانی باشد ، در نیشتر حجامتگر و نوشیدنی ای از عسل است.

عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد ۲ صفحه ۳۵ حدیث ۸۳

 

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

در عسل ، درمان هر دردی است ، هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد ، این عسل بلغم را پایان می دهد ، صفرا را فرو می نشاند ، تلخه ی سیاه ( زرداب) را مانع می شود ، ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود ، حافظه را نکو می سازد.

الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ،  صفحه ۳۴۶

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

عسل ، درمان است .

بحار الانوار جلد ۶۶ صفحه ۲۹۴ حدیث ۱۹

 

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

اگر کسی به شما شربتی از عسل را تعارف کرد رد نکنید .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه ۷۲۴

 

حضرت علی علیه السلام فرمودند:

سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد ، قرائت قرآن ، عسل و کندر.

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه ۷۲۴

 

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند :

هر کس در نطفه اش نقصانی پدید آمد ، شیر یا عسل بخورد .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه ۷۲۴

 

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند:

خداوند متعال در عسل برکت گذاشته و شفای دردها را در آن قرار داده است .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه ۷۲۴

 

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله فرمودند:

تن با سه چیز شاداب و پروریده می شود . بوی خوش ، لباس ملایم و نوشیدن عسل.

مفاتیح الحیاه صفحه ۱۵۹ و طب النبی صفحه ۲۵

 

حضرت علی علیه السلام فرمودند:

در زندگی همچون زنبور عسل باش، وقتی می خورد، چیز پاکیزه می خورد، وقتی از خود چیزی باقی می گذارد ، چیز پاکیزه می نهد ، وقتی بر چوبی یا جایی می نشیند ، آن را نمی شکند و ویران نمی کند.